Horolezecká stěna Sportcentrum Koloseum Plzeň

Přijďte si zalézt a pobavit se na nejnovější lezecké stěně v Plzni. Nechybí ani boulder a samozřejmostí je zapůjčení potřebných doplňků k lezení, jako jsou sedáky, lana, jistící karabiny, magnézium i lezecké boty i 3 navijáky na samojištění, vhodné pro člověka bez parťáka.

Lezecká stěna je vysoká 9,5 metru a nejdelší cesta má až 13 m. Pro náročnější lezce nechybí ani převislé cesty do obtížnosti 9.-UIAA. Najdete zde 40 stezek od obtížnosti 3 do 9-UIAA. Jsou samozřejmě odlišeny barevně a u každé je štítek s označením obtížnosti.

Boulder se rozkládá na 140m2 a je 4,5 metru vysoký. Je určen pro lezení bez jištění a pro vaši bezpečnost je vybaven dopadovou matrací.

V celém komplexu se o vás postarají naši špičkově proškolení instruktoři. Zalézt si můžete přijít samostatně nebo si objednejte vlastního instruktora, který se vám bude celou po celou dobu 100% věnovat. Využít můžete také naše kurzy.

Lezecká stěna i boulder jsou zahrnuty do společného vstupného s fitness centrem. Proto neplatíte nic navíc. Vyzkoušejte jednorázové vstupné nebo si zakupte některou z našich cenově výhodných permanentek.

Náš tip: Jestli nechcete být rušeni, vyhněte se plánovaným kurzům pro děti. Více zde

Během letních prázdnin kurzy neprobíhají. Budeme se na vás těšit opět v září.

NAŠE KURZY

Kurz lezení pro začátečníky

V kurzu se naučíte správně zacházet s lezeckým vybavením na vysoké stěně, techniku pohybu na stěně a základy správného jištění. Po celou dobu se vám bude věnovat proškolený instruktor, který bude dohlížet na vaši bezpečnost. Lezecká výzbroj je zahrnuta v ceně kurzu.

Kurz lezení se zkušeným instruktorem

Kurz je určen pro začátečníky i pokročilejší lezce, kteří se chtějí o lezení něco přiučit nebo pro lezce bez parťáka. Objednejte si kurz pro skupinu nebo jen pro sebe. Vyzkoušejte jednorázový vstup nebo si objednejte dlouhodobější kurz, kde se o lezení naučíte vše podstatné.

Dětský kurz lezení

Proč lezecký kroužek pro své dítě?

Lezení je pro tělo velice přirozený pohyb, při kterém děti posilují opravdu celé tělo, včetně vnitřních svalů, o kterých ani nevíte, že je mají. Dochází tak k přirozenému a vyrovnanému rozvoji. To vše posiluje jejich zdraví a zvyšuje kvalitu budoucího života. Děti se naučí spolupráci ve skupině, najdou nové kamarády a parťáky „na laně“, protože lezec bez jističe jakoby nebyl lezcem. Navíc informuji děti o závodech a soutěžích, takže mohou následně změřit síly s ostatními vrstevníky a získat novou motivaci.

Jak probíhá lezecký kroužek?

Samozřejmě začínáme řádným protažením, protože obzvlášť v lezení je ohebnost důležitá, po té se zahřejeme na boulderové stěně. Následují skupinové aktivity pro rozvoj lezeckých dovedností a pokračujeme na velkou stěnu s navijákem. Samozřejmostí je dle věku výuka uzlů potřebných k lezení, správné práce s lanem, jištění a vyvádění cest.

Pro koho je lezecký kroužek určen?

Kroužek lezení je určen pro děti ve věku 6 – 17 let, které mají zájem vyzkoušet něco nového, poznat nové kamarády nebo se v lezení zdokonalit.

Přihlášky

Přihlášky na kroužky lezení přímo u instruktorky lezení Barbory Sulanové na telefonu nebo na b.sulanova@email.cz

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY

 1. Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik volného lezení. Trénink na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušný poplatek, seznámily se s tímto provozním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem. Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let. Lezec je povinen respektovat maximální počet současně lezoucích osob na stěně vedle sebe. Nelézt současně s jiným lezcem nad sebou nebo pod sebou a ve stejném jistícím řetězci.
 2. Lezec je povinen používat lezeckou obuv. Vzhledem k povrchu stěny je lepší použít kalhot nebo tepláků s dlouhými nohavicemi. Lezec s delšími vlasy je musí mít sepnuty.
 3. Při jištění prvolezce si musí jistič stoupnout tak, aby mu lezec nemohl spadnout na hlavu. To platí i pro skupinky přihlížejících. Jistič je povinen vymezit si dopadovou zónu.
 4. Před lezením se dvojice vždy vzájemně zkontroluje, zda má v pořádku své vybavení, zejména správné navázání na lano a zajištěnou přezku sedáku.
 5. Při lezení prvolezec dbá na to, aby neměl lano mezi nohami.
 6. Jistič nesmí stát příliš daleko od nástupu cesty, kterou dvojice leze. Při jištění je třeba dbát na správnou polohu rukou u jistící brzdy. Jistič při jištění stojí. Dále se nesmí rozptylovat jakoukoliv vedlejší činností. Musí v plné míře sledovat činnost prvolezce.
 7. Pro každé lezení s horním jištěním se smí používat pouze horních vratných bodů, v žádném případě ne postupových jistících bodů. Lezec přitom leze na konci lana, které je nacvakáno do postupových expresek dané cesty.
 8. Při spouštění prvolezce se musí dbát na to, aby v místě pravděpodobného spuštění na zem nikdo nestál. Partnera spouštějte pomalu a bez cukání.
 9. Každý prvolezec cvaká již první jištění každé cesty a dále pak každé jištění, které je v cestě. V každém jistícím a vratném bodě smí být zacvaklé pouze jedno lano.
 10. Pro lezení používejte zásadně certifikovanou výzbroj.
 11. Při lezení používejte magnéziové koule nebo sypané magnézium.
 12. Případné zjištění povoleného nebo naprasklého chytu nebo úraz oznamte provozovateli stěny.
 13. Majitel a provozovatel stěny má právo omezit provoz nebo vstup na stěnu osobám, které nedodržují provozní řád a bezpečnostní pravidla a tyto i vykázat bez vrácení vstupného.
 14. Na stěnu se nesmí vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících psychiku osob. Stejně tak je zakázáno jejich požívání během pobytu v prostorách stěny.
 15. Na stěně se nesmí kouřit.
 16. Lezcův zdravotní stav musí být takový, že mu dovoluje provozovat lezecký sport, a nesmí trpět žádnou chorobou, která tento sport nedovoluje.
 17. Každý lezec vstupem a užitím UHS uznává a souhlasí s tím, že lezení na umělé stěně zahrnuje určitý stupeň rizika, nastudoval si návod na použití UHS a využil možnost na vše se zeptat. Ví o podstatě a rozsahu všech rizik souvisejících s lezením na UHS, která se mohou projevit takto:
  • Různá zranění následkem vlastního pádu ze stěny a nárazu na žíněnku pod stěnou, na stěnu nebo jinou osobu.
  • Zranění zaviněné pádem jiných lezců nebo části stěny.
  • Pořezání a odřeniny vzniklé kontaktem těla se stěnou.
  • Zranění zaviněné nedodržováním výše uvedených pravidel.
 18. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí.
 19. Návštěvníci lezecké stěny se řídí pokyny recepce.
 20. Každý, kdo by zjistil porušování ustanovení tohoto provozního řádu, informuje recepci.
 21. Případný úraz je třeba neprodleně hlásit recepci, která přivolá zdravotnickou pomoc.
 22. Provozní řád je závazný pro všechny osoby, které provádějí jakoukoliv činnost na lezecké stěně a v jejím bezprostředním okolí.

Další informace

Ceník

Instruktorka lezení